CIR SP. Z O.O.

Address:ul. Bydgoska 6, 30-056 Kraków, Poland
EU VAT Reg.No.:PL6762538965
Share capital:5 000 PLN
Court Registration:KRS: 0000702702
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy